Nederlandse netbeheerder schakelt waterstofaggregaten van Genpower in voor ambitieus boringsproject

De brandstof van de toekomst? Enkele spelers zetten daarvoor al volop in op waterstof. Dankzij brandstofceltechnologie is die namelijk volledig emissieloos inzetbaar. Hoewel veel bedrijven voorzichtig afwachten wat nieuwe ontwikkelingen brengen, gooien de projecten met waterstofaggregaten hoge ogen. In Nederland realiseerde netbeheerder TenneT een grondboring voor een ondergrondse hoogspanningskabel met energie van zulke machines. Die huurde zijn aannemer A.Hak bij Genpower. De aggregaten waren voorzien van een monitoringssysteem van Calculus.

Waterstofaggregaten worden nog maar een jaar of twee actief ingezet bij specifieke projecten. In België is de inzet ervan vooralsnog bijna onbestaande, maar voornamelijk in Frankrijk wordt er wel al gebruik van gemaakt. Door een streng stikstofbeleid worden nu ook in Nederland de eerste stappen gezet met waterstofaggregaten. Voor het project van TenneT was dat zelfs de ideale oplossing. De werken dreigden namelijk volledig stil te vallen: door een nabijgelegen Natura 2000-gebied was een vergunning enkel verkrijgbaar bij een emissieloze uitvoering van de voorziene boring.

Wereldprimeur voor opstelling waterstofaggregaten

Het project van TenneT is een wereldwijde primeur voor de specifieke opstelling die werd gebruikt als energievoorziening. Voor de boring in Nederland werden drie waterstofaggregaten van EODev ingeschakeld, in combinatie met een battery pack.

Die opstelling baseerde zich op een grondige voorbereiding. Van september tot en met november werd met behulp van Vello Keen-verdeelkasten, gekoppeld aan Calculus-software, gemeten hoeveel energie gelijkaardige projecten verbruiken en op welke manier dat verbruik verdeeld is. Door die gegevens bij andere boringen te analyseren kon het project van TenneT zo precies mogelijk worden gedimensioneerd. Zo was er een garantie op voldoende vermogen - ook bij piekmomenten - en kon een eventuele overschot aan opgewekte energie worden opgeslagen om later in te zetten.

Alle drie de generatoren konden vanop afstand makkelijk opgevolgd worden dankzij onze gateways. Die koppelden we aan het aansturingssysteem van de machines: controllers van het merk DEIF. Daardoor kon te allen tijde de beschikbare hoeveelheid waterstof geraadpleegd worden, het vermogen waarin de aggregaten voorzagen, onderhoudsgegevens en veel meer. Ook aansturing van enkele eenvoudige acties werd mogelijk via ons portaal.

Hoe duurzaam is waterstof?

Het gebruik van waterstof bij een project van deze omvang betekent een extra doorbraak in nieuwe manieren van energievoorziening. Zeker omdat Genpower kiest voor aggregaten die werken met brandstofceltechnologie wordt de uitstoot van de machines tot nul gereduceerd. Bij waterstofaggregaten die gebruik maken van een verbrandingsmotor komt daarentegen nog steeds een kleine hoeveelheid stikstof vrij.

Ook het vrachttransport bleef zoveel mogelijk beperkt. De waterstof die wordt aangeeverd kan immers compact vervoerd worden dankzij cilinders onder druk.

waterstofaggregaten Genpower

Opwekking van waterstof voor aggregaten

Belangrijk is wel hoe de waterstof wordt opgewekt, want ook dat vraagt op zijn beurt energie. "Voor deze boring maken we gebruik van groene waterstof", stelt het persbericht dat TenneT publiceerde over zijn project. Dat betekent dat de gebruikte waterstof werd opgewekt met behulp van groene energie, via bijvoorbeeld zonnepanelen en windmolens.

Naast die groene waterstof bestaat er echter ook grijze waterstof. Die wordt wel nog geproduceerd met aardgas. Blauwe waterstof ontstaat op dezelfde manier, maar in het productieproces wordt de vrijgekomen CO2 opgeslagen in de grond in plaats van in de lucht.

Waterstofenergie in de toekomst

Bij Calculus volgen we de verdere ontwikkeling van deze energie-technologie op de voet. We geloven namelijk dat die het speelveld zal hertekenen voor verhuurbedrijven en hun klanten. In tussentijd brengen verzamelde data voortdurend inzichten die ons op weg kunnen helpen naar duurzaamheid en efficiëntie.

Kutlu Tuna (MARKETING) 13 maart 2024
Deel deze post
Labels
Archiveren
Rekenkracht 03: Michiel Smeets
"Ik ben meegegroeid met Calculus, alleen niet in datgene waarvoor ik studeerde."